FOUNDER AND PILLARS OF SRI GURUVAYOORAPPAN ASTHIKA SAMAJAM

Dr. T.V. RADHAKRISHNA SASTRIGAL

SRI. P.V. SUBRAMANAIAM

SRI. D. RAMACHANDRA IYER

SRI. M NATARAJA IYER

SRI T.V. ANANTHARAMA SESHAN

SRI GURUVAYOORAPPAN ASTHIKA SAMAJAM, NANGANALLUR, CHENNAI 600 061.

MR. K SUNDARARAJAN

PRESIDENT

+91-9444962199

MR. T A RAJAGOPAL

VICE PRESIDENT

+91-9444032789

MR. S RAMACHANDRAN

VICE PRESIDENT

+91-9841067282

MR. R VAIDYANATHAN

SECRETARY

+91-9176703312

MR. P S GANESH

JOINT SECRETARY

+91-9941640882

MR. M. NARAYANAN

JOINT SECRETARY

+91-9790947984

MR. V SANKARANARAYANAN

TREASURER

+91-9884292502

COMMITTEE MEMBERS

MR. N V SUBRAMANIAN

+91-9444485746

MR. K LAKSHMINARAYANAN

+91-9840096295

MR. R SUNDARAM

+91-44-22672283

MR. KRISHNAMURTHY

+91-9444033764

MR. SRIDHAR

+91-9941323153

MR. K RAVISANKAR

+91-9380126134

MR. S VARADHARAJAN

+91-9283404268

MS. K MEENAKSHI

+91-9840125560